Bilder fra Middelalderverkstedet
1. august 2013
For tredje gang arrangeres middelalderverkstedet , det begynner å bli en tradisjon. Og trandisjonen tro åpner Kjell Mogen middelalderverkstedet.
 

Bilder fra Middelalderverkstedet dag II

Bilder fra Middelalderverkstedet dag III