Forhåndsbestilling av billetter til olsokkonserten
1. juli 2014
 
 
 
Nå er det mulig å forhåndsbestille billetter til olsokkonserten i Nore stavkirke tirsdag 29. juli kl 20.00.
Hallgrim berg og Per Anders Buen Garnås presenterer norsk slåttemusikk og solo hardingfelespel på sitt beste i konsertforestillingen om Lars Fykeruds "Triumf og tragedie".
Forhåndsbestilte billetter må betales. Kontant betaling ved inngang til konserten. Billettpris 280,- (Student kr 200,- mot framvisning av bevis).
 
 
 

Lars Fykerud (1860-1902) var si tids Elvis i Telemark og det hardingfeleinteresserte Noreg og Amerika.  Stilskapar, scenekunstnar, showmann. Umåteleg populær som dansespelemann og kappleikvinnar, og med legendestatus frå tre Amerika-opphald gav han hardingfelespelet status og posisjon i den norske nasjonsbygginga mot slutten 1800-talet. Den kunstnarlege og økonomiske suksessen fekk ein brå slutt i møte med jordiske freistingar og sjukdom. 2000 menneske følgde han til grava på Bø kyrkjegard.

Lars Fykerud  har komponert og sett sitt klare stempel på ei lang rekkje slåttar som spelemannsmiljøet i all ettertid har halde fram som særleg vakre og krevjande; til dømes Fjellrosa, Duft, Vårlengt, Signe, Rosa, Veneflamma, Markensmondagen, Livius Smitts Minne m.fl.

Per Anders Buen Garnås står i dag i aller fremste rekkje som utøvar av det klassiske slåttespelet på hardingfele. Med ein særleg kjærleik til Fykerud-spelet har han ofte nytta desse slåttane når det skal gjerast bragder på kappleikar, seinast under Landskappleiken på Røros i 2013, og fem gonger som vinnar av Fanitull-tevlinga under Folkemusikkveka i Ål.

Hallgrim Berg er forfattar av manuskriptet og forteljaren. Attåt legendane er nytt og interessant stoff er grave fram. Forteljaren legg vekt på språkføringa og vil at ord og tone skal klinge saman. Han er sjølv spelemann og kappleikdomar, og vil i framføringa også drøfte kva som kan vera mellom kjenneteikna på det me kallar «det store felespelet».

 
 

Programmet har fleire siktemål:

-       presentere norsk slåttemusikk og solo hardingfelespel på sitt beste

-       løfte fram Lars Fykeruds musikalske geni og hans viktige rolle i folkemusikken

-       laga ei fin stund for publikum, med overtyding om at ei konsertoppleving kan vera minnerik sjølv om ho er reint akustisk.