Foredrag og fortellerkvelder i Middelalderuka
30. juli 2014
I Uvdal stavkirke, torsdag 31. juli kl 18.00, vil seniorforsker Ola Storsletten, NIKU holde foredraget
”Er Uvdal stavkirke et typebygg for Numedal”?
Et tema for spesielt interesserte i arkitektur.
 
 
Mer arkitektur blir det torsdag 31. juli på Lampeland hotell kl 19.00: Da vil Friis Arkitekter AS holde foredraget ”Ny og gammel arkitektur i nytt samspill gjennom lokale eksempler”.


På Sevletunet i Nore fredag kl 17.00 vil smed Oddbjørn Knudsen fortelle om smiarbeid og øksefunn fra gården Søre Skjønne i Nore, blant annet om Norges eldste merkeøks! Den øksa kan du også se utstilt på Uvdal bygdetun hvis du tar en tur i låven.