Rapport - Middelalderuka i Numedal 2014
4. august 2014


Tema: TRE
Arrangørene Flesberg, Rollag og Nore- og Uvdal kommuner, i samarbeid med Lågdalsmuseet og Fortidsminneforeningen, avd. Buskerud, er fornøyd med årets oppslutning og gjennomføring og takker alle involverte utøvere, ansatte, frivillige og støttespillere for svært god innsats.

 
En spesiell takk går til vår samarbeidspartner Modus senter for middelaldermusikk i Oslo. Samt Snekkerbua i Rollag/Numedal Middelaldersenter, som gjennomfører kurs/seminarer og gilde.
 
Vi takker også våre økonomiske støttespillere Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen, Norsk Kulturråd og kommunene i Numedal. Uten denne støtten hadde festivalen ikke vært mulig.
 
5480 publikummere gjestet Middelalderuka i Numedal i år, som inneholdt 43 programposter.
Inkludert i statistikken er også besøk på bygdetunene/stavkirkene, Lågdalsmuseet på Kongsberg/ Vassdragsmuseet Labro, samt besøk på middelaldergårdene Nordre Vangestad, Søre-Kravik for hele uka, samt Evju gård og Kollandsrud sølvsmie – som var en del av årets program.
Langedrag, 26.7, toppet listen over enkeltarrangementer med 521 publikummere. Deretter kommer middelaldergilde på Rollag bygdetun 2.8,  (350) og off.åpning/festivalutstilling på Dåsettunet i Flesberg 27.7, (223), kulturonsdag på Lågdalsmuseet 30.7, (180) og konsert i Flesberg stavkirke med Guillermo Rizzotto, mfl. 1.8, (166), Cirkus Sibylla på Nore og uvdal bygdetun/besøkende Uvdal stavkirke, 30.7, (165) på de neste 5 plassene.

Festivalkunstner Yngvill Lassem med utstilling på Dåsettunet 27.7-3.8 - ble en flott opplevelse som ble sett av 382 personer.

Mvh Arrangørene for Middelalderuka 2014
 
 
 
 

ÅR

Antall arrangementer

Publikum

2001

13

500

2002

17

1970

2003

17

2250

2004

25

2175

2005

40

4900

2006

54

3700

2007

32

6207

2008

38

5618

2009

38

6700

2010

43

7382

2011

53

4400

2012

50

5180

2013

52

5866

2014

43

5480

TOTALT

515

62328