PrintRAPPORT - MIDDELALDERUKA I NUMEDAL 2015
 
 

RAPPORT – MIDDELALDERUKA I NUMEDAL 2015

 
 

Tema: Brytningstid- overgangen mellom norrøn og kristen tid

 

 
  (I år er det tusen år siden Olav Haraldsson returnerte til Norge for å prøve å bli Norges konge. Han, den senere Olav den Hellige, er derfor sentral i flere programposter. Et annet brytningspunkt er middelalder-renessanse som gjenspeiler seg i årets internasjonale konsert)
 
 

 

Arrangørene Flesberg, Rollag og Nore- og Uvdal kommuner, i samarbeid med Lågdalsmuseet og Fortidsminneforeningen, avd. Buskerud, er svært fornøyd med årets oppslutning/gjennomføring og program.  Vi retter vår hjerteligste takk til alle involverte kunstnere/utøvere, ansatte, frivillige og støttespillere for svært god innsats. Og ikke minst publikum som møtte opp og gjorde dette til den nest største oppslutningen noensinne siden starten i år 2001. (2010:7382).

 

7021 publikummere gjestet årets festival. Dette er en økning på 1541 publikummere i forhold til år 2014.

 

En spesiell takk går til Snekkerbua i Rollag/Numedal Middelaldersenter, som gjennomfører kurs og gilde. Modus senter for middelaldermusikk i Oslo. Samt våre samarbeidspartnere innen overnatting: Idrettskolen Numedal Folkehøgskole, Søre Traaen og Lampeland Hotell.

 

Vi takker også våre økonomiske støttespillere Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen og kommunene i Numedal. Uten denne støtten hadde festivalen ikke vært mulig.

 

Inkludert i statistikken er også besøk på bygdetunene/stavkirkene, Lågdalsmuseet på Kongsberg/ Vassdragsmuseet Labro, samt besøk på middelaldergårdene Nordre Vangestad, Søre-Kravik og Mellom Kravik hele uka, samt Evju gård, Gro Kollandsrud med sølvverksted m/utstilling og Anita Eriksens sølvverksted m/utsalg– som var en del av årets program.

 

Langedrag, 25.7, toppet listen over enkeltarrangementer med 965 publikummere. Nummer to konsert på Søre Kravik med Ingebjørg Bratland trio, 27.7, med 601, på tredjeplass middelaldergilde på Rollag bygdetun 1.8, med 376 publikummere. Deretter følger kulturonsdag på Lågdalsmuseet, 29.7 (150), konsertforestilling på Kjemhus med Numedal spel- og dansarlag, 30.7 (140), olsokmesse i Rollag (115), Konsert med La camera delle Lacrime, Flesberg stavkirke 31.7. (78), kunst&håndverksdag på Dåsettunet 26.7 (77), åpning av Middelalderuka/kulturellåpningskveld, Rollag bygdetun 25.7 (74) og tilslutt, olsokmesse/olsokkonsert med ensemble Currentes i Nore stavkirke, som deler 10.plassen (60).

 

Festivalkunstner gullsmedmester Eli Bjørge med stor salgsutstilling på Rollag bygdetun 25.7-2.8 - ble sett av 170 personer.

 
 
Mvh  Arrangørene for Middelalderuka 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del gjerne denne artikkelen med en venn.
 
 
 
 
Tips en venn