PrintVelkommen

Numedal Middelalderdalen
- en natur og kulturhistorisk perle sentralt på Østlandet

Legg turen gjennom storslått natur langs Numedalslågen fra Kongsberg til Hardangervidda
gjennom det dalføret i landet med flest tømmerbygninger fra middelalderen.

Her kan du virkelig se og kjenne historiens sus i bygninger og vakker, uberørt natur! Numedal har
i uminnelige tider fått kulturimpulser via Nordmannsslepene som var hovedferdselsåren mellom Østlandet
og Vestlandet. Slepene er merket, og hvis man går en tur langs de gamle farene vil man oppdage steinalder-
boplasser, fangstanlegg, jernvinningsanlegg og gravfelt som vitner om menneskenes aktiviteter i over 8000 år.

 
I noen av de 40 tømmerbygningene og 4 stavkirkene kan man oppleve flere hundreår-gammel byggeskikk og
unik middelalderkunst. I kirkerommene er det også flotte dekorasjoner fra 1600 - 1700 tallet.
De tre bygdetunene viser byggeskikk, folkekunst, husgeråd og redskaper som forteller om livet i dalen i gammel tid.

Tips en venn