PrintKART OVER MIDDELALDERDALEN 2009
Se: Felles kartløsning i Numedal


 
  1. Langedrag Naturpark 
  2. Uvdal stavkirke
      Nore og Uvdal bygdetun
  3. Smådøla (Heggeset)
  4. Uvdal Akrtivitetsgård
  5. Sevletunet
  6. Oddmundhuset
  7. Nore stavkirke
  8. Mellom Kravik gård
  9. Søre Kravik gård
10. Gravfeltet ved 
     Kjemhushaugen
11. Rollag stavkirke
     Rollag bygdetun
12. Alfstad gård
13. Flesberg stavkirke
14. Haugen gård 
     (v/Flesberg kirke)
15. Dåsettunet, 
     Flesberg bygdetun

16. Vangestad gård
17. Lågdalsmuseet
18. Labromuseene

    4Særpregede 
       overnattingssteder

    4Numedalsruta
 
     4Turistinformasjon

 
Tips en venn