Konsertopplevelse i Flesberg stavkirke
1. august 2009
En musikalsk opplevelse av de skjeldne, fikk de 61 tilhørerne i Flesberg stavkirke, da bestillingsverket "Tjære være treklang" ble spilt fredag kveld.

Tekst og Foto: Gudveig Førle
Musikerne Elisabeth Vatn (sekkepiper, trøorgel, klarinetter), Harald Skullerud (perkusjon), Elisabeth Holmertz (vokal) og Anders Røine (munnharpe, langeleik, hardingfele) dreide musikken rundt fragmenter fra middelalderens liturgi med strøk fra slåttemusikk og salmer som ble vevd inn.

Bakgrunnen for verket, forteller Vatne, tar utgangspunkt i funnet av en pergamentrull med musikknotasjon i Lom stavkirke som stammer fra norsk høymiddelalder på 1200-tallet. Hun sier at funnet fra stavkirken i Lom inneholder en sjelden sekvens til ære for St. Thomas Becket, erkebiskopen av Canterbury som ble myrdet av kongens menn i Canterbury katedral den 29. desember 1170, dyrket som martyr av hele folket, og kanonisert av Pave Alexander III i 1173.

- Hun sier videre at funnet i Lom viser at man fulgte tidens liturgi på samme linje med andre steder hvor man har funnet andre avskrifter til ære for St. Thomas, som blandt annet i Paris.
- Og at det er knyttet mange sagn til kirken som ble bygget til ære for St. Thomas på Filefjell på 1100-tallet, og senere revet på 1800-tallet.

”De gamle kirkeklokkene, sju i tallet ble det sagt, ble ført til forskjellige kirker i Valdres, men det var først da de kom tilbake i den nye St. Thomaskirken at klokkeklangen ble slik den skulle igjen. En av klokkene skal ha gått tapt på ferden, og slik kom historien om søsterklokkene til; den ene havnet under isen, mens den andre fant et nytt hjem, og (k)lokket på søsteren og fikk svar fra dypet hver gang den kimte.”

Konserten startet med opptak av kirkeklokker og en stemme med utpreget dialekt, som forteller om St. Thomaskirken på Filefjell.
Ikke det at vi skjønte så mye av det som ble sagt, men Vatne fortalte i introduksjonen at det var ikke så farlig, og det var det ikke heller. Det ble en musikalsk reise med en blanding av urrytmer, folketoner og kirkemusikk. 


Flesberg stavkirke badet i sol denne kvelden.