Vangestad


På Nordre Vangestad i Flesberg står det et loft som er datert til ca.1300. Dette har vært et stashus med soverom i andre etasje, men har senere blitt omgjort til forrådshus.

Loftet skiller seg ut fra de andre i dalen. Det har sval på fire sider, dette er vanlig i Telemark, men det er bare loftet på på søre Rauland i Uvdal som har samme byggemåte i Numedal.

Vangestadloftet har inngangsportaler i begge etasjer. Breie beitskier med en overligger som en dobbelt bue med en mannshode i midten. Mannen biter i et tøystykke og fra kapitelene kommer to ormer og legger seg inntil haka på mannen.

Kanskje er Gunnar i ormegården motiv også her.

Per Gjerder sier det må være en «motivhistorisk sammenheng med steinkyrkje-portaler i Danmark». 
Artikkelarkiv