Mellom Kravik

Langloftet på Mellom Kravik blei bygd omtrent på samme tid eller litt seinere enn langloftet på Søre Kravik.   Funksjonen var likevel en annen. Rommene i første etasje er matforråds-rom mens rommene i andre etasje er soverom med faste senger langs veggene. Loftet har to rom i hver etasje, og hvert rom har inngang fra langsvalen utenfor. Ei trapp fra svalen i første etasje leder opp til svalen i andre etasje. Fram til 1800-tallet var svalen i andre etasje for-bundet med hovedbygningen med en drombegang. Dette var en innebygd gang som gikk over bakken mellom de to bygningene. Gjestene på Kravik kunne derfor gå innedørs når de skulle ut i langloftet for å sove.

Langloftet på Mellom Kravik i Nore
Foto: Eva Aalmo Berthelsen


PORTALER MED UTBUKETE BEITSKIER

Svalen i første etasje i langloftet på Mellom Kravik blei bygd inn på 1800-tallet, men fortsatt er portalene til de to matforrådsrommene bevart i sin opprinnelige form. Dørene har vakre korsformede beslag i gotisk stil med små blomster- og bladornamenter. Øverst på dørbladet og på dørstokken over døra er det malt små tjærekors for å beskytte bygningen. Beitskiene på hver side av dørbladene i første etasje er av en type som var svært vanlig i middelalderen, spesielt i området fra Setesdal til Numedal, men også i Gudbrandsdalen. Disse portalene har beitskier med en klart konveks profil, noe som gir dem en kraftig utbuket form. Det ser rett og slett ut som om beitskiene har en stor svulmende mage, noe som av mange har blitt tolket som et fruktbarhetssymbol. Dette kan sees i sammenheng med loftas funksjon som forrådsbygninger. Samtidig kan utbukinga gi uttrykk av at beitskiene mottar et kraftig trykk ovenfra og at det er dem som bærer bygningsmassen over. De gamle grekerne var opptatt av dette da de hogg ut marmorsøylene til templene sine. De betraktet søylene som muskler og ga dem derfor en svakt svulmende form som de kalte entasis. Dette hadde kun en visuell funksjon, og vi kan ikke utelukke at folk i middelalderens Norge var opptatt av det samme da de laget beitskier til loft og stuer.

Beitskier
Søre Eie, Nore
Illustrasjon etter Johan Meyer,
Fortidskunst i Norges Bygder.

 
Artikkelarkiv