Sagn og historier
Sagn og myter var middelalderens "eventyrbok". De ulike fortellingene ble overlevert muntlig fra foreldre til barn i hundrevis av år. Lesekunsten var forbeholdt de få, så fortellerkunsten ble desto viktigere. Vi kan nok tenke oss at fortelleren av og til la inn noen ekstra dramatiske poeng i historiene for å begeistre tilhørerne litt ekstra. Sagn og myter gir ofte "overnaturlige" forklaringer på naturfenomener og hendelser i livet. På denne siden vil du finne flere fascinerende sagn fra Numedal.


Ormesteinen i Rollag

Sagnet om den store sølvbrudekrona på Væraldrud

Draken i Vrågå

Gunleik Rabbens opplevelser på Nysetri i Rollag (bokmål) (dialekt)

Hula i Uldrenatten
 
Artikkelarkiv