KART OVER MIDDELALDERDALEN
 
 
 
 
 I tillegg til ordinær overnatting som finnes i Numedal, har Middelalderuka spesialavtale med følgende overnattingssteder: